Zelená politika

Trvalo a ekologicky hospodáriť

Podnik DROSG TRANSPORT GmbH sa zaviazal poskytnúť spoľahlivé a ekonomické riešenia vašich úloh v oblasti prepravy. Vaša spokojnosť je náš najvyšší cieľ.

„Znižovanie spotreby paliva je kľúčovou zložkou.“

Rovnako ako sú opatrenia ochrany životného prostredia a klímy pevné súčasti rozvoja nášho podniku, optimalizujeme procesy s cieľom, aby sme naše služby ponúkali čo možno najekologickejšie a s čo možno najnižším obsahom CO2 vo výfukových plynoch. Používame výlučne vozidlá, ktoré zodpovedajú emisným triedam EEV a norme EURO 6.

Úsporné logistické služby – od roku 1999

Vo vlastnom vozovom parku nášho podniku požívame výhradne vozidlá s najmodernejšími systémami ovládania. Zníženie spotreby paliva je dôležitá súčasť „Zelenej logistiky“. Naše aktivity v oblasti „Zelenej logistiky“ znižujú emisie a náklady, pomocou kontinuálnych zlepšení prinášajú dodatočné výhody v konkurencií. To je náš príspevok životnému prostrediu a trvalému rozvoju hospodárstva.

Viac ako 15-ročná skúsenosť a know-how zodpovedajú všetky otázky

Sme tu pre vás a individuálne vám radi poradíme, našim cieľom bude nájsť pre vás vhodné riešenie. Je jedno, či máte otázky k preprave nebezpečných nákladov, k preprave sypkých materiálov a tovarov, alebo k individuálnej preprave – naši kompetentní pracovníci vám stoja spoľahlivo po vašom boku. Využite naše skúsenosti a know-how pre váš úspech v podnikaní!

DROSG TRANSPORT GmbH – váš špecialista na medzinárodnú prepravu sypkých materiálov a tovarov