#3Preprava nebezpečných nákladov

Špecialista pre nebezpečný náklad

DROSG TRANSPORT GmbH, ako špecialista na prepravu nebezpečných nákladov s rozvinutými systémami posuvnej podlahy, disponuje v oblasti prepravy nebezpečných tovarov dlhodobou skúsenosťou a najlepším know-how. Ponúkame vám najvyššiu odbornú kompetenciu pre prepravu nebezpečných nákladov s posuvnou podlahou!

„Ak chcete prepravovať nebezpečné materiály? Ponúkame najvyššie bezpečnostné štandardy.“

Základná kompetencia:
preprava nebezpečných nákladov triedy 4 a triedy 9

Najdôležitejší komponent pri preprave nebezpečných nákladov: skúsenosť so zaobchádzaním s citlivými a nebezpečnými látkami. Sme odborníci, ak ide o rýchlu a bezpečnú prepravu nebezpečných materiálov alebo výbušných látok triedy 4 a triedy 9. S našimi vysokokvalifikovanými pracovníkmi a moderným vozovým parkom vám ponúkame rozsiahlu paletu služieb v oblasti prepravy nebezpečných nákladov s posuvnou podlahou (92 m3).

Špecialista pre nebezpečný náklad

Prehľad našich služieb:

  • nebezpečný náklad triedy 4 a triedy 9 s ložnou plochou 92 m3!
  • absolútne nepriepustné návesy (100 % nepriepustnosť!)
  • do 40 % výšky plnenia kvapaliny!
  • priemyselné a výrobné odpady, kaly
  • látky znečistené olejom a výbušné látky
  • nebezpečné látky

Najvyššie bezpečnostné štandardy pri preprave nebezpečných nákladov

Prajete si prepraviť nebezpečný náklad? Žiadny problém. S naším certifikovaným splnomocnencom vo veci nebezpečných nákladov vám ponúkame nielen prepravu a najvyššie bezpečnostné štandardy, ale aj kontrolu a dodržiavanie všetkých zákonných predpisov k transportu nebezpečných tovarov.

Ak hľadáte partnera na prepravu nebezpečných nákladov triedy 4 a triedy 9, DROSG TRANSPORT GmbH je váš profesionálny partner. Profitujte z našej dlhoročnej skúsenosti s logistikou a z našich znaleckých vedomostí v oblasti nebezpečného tovaru!

Hľadáte profesionálneho partnera pre (medzinárodnú) likvidáciu odpadu?

Sme tu pre vás a prevezieme všetko v súlade s nariadením o likvidácií odpadov.

Gefahrengut Transporte